Çerez Politikası

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

ÜNİKA ÜNİVERSAL KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ÜNİKA” veya “Şirket”) olarak, siz https://unika.com.tr/?lang=tr (“İnternet Sitesi”) ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

ÜNİKA olarak, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu İnternet Sitesi Çerez Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Metni (“Çerez Bilgilendirme Metni”) ile İnternet Sitemiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

 

 1. Çerez Nedir?

Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, İnternet Sitemizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

 

 1. Çerez Türleri Nelerdir?

Çerezler; kullanım amaçlarına göre çerezler, sürelerine göre çerezler ve taraflarına göre çerezler olmak üzere üçe ayrılmaktadır:

No. Çerez Türü Kullanım Amaçları
A) Taraflarına Göre Çerezler  
1. Birinci Taraf Çerezler Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya ÜNİKA tarafından cihaza yerleştirilmektedir.
2. Üçüncü Taraf Çerezler ÜNİKA ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
B) Sürelerine Göre Çerezler
1. Oturum Çerezleri Oturum çerezleri, internet Sitelerini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.
2. Kalıcı Çerezler Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
C) Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler
1. Zorunlu Çerezler İnternet sitelerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.
2. Fonksiyonel Çerezler İnternet sitelerinin geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. İnternet sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.
3. İşlevsel ve Analitik Çerezler İnternet sitelerini ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, İnternet sitelerinin etkin bir şekilde kullanılması, internet sitelerinin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Bu çerezler vasıtasıyla örneğin internet sitelerindeki görüntülenme dil tercihiniz işlenir.
4. Reklam/Pazarlama Çerezleri İlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek amacıyla faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilen çerezlerdir.

 

İnternet Sitesinde ÜNİKA tarafından işlenen çerezler aşağıdaki gibidir;

Çerezi Oluşturan Alan Adı Çerez İsmi Çerez Tanımı Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri Saklanma Süreleri

Oturum Çerezleri / Kalıcı Çerezler

Kaynaklarına Göre

Birinci Taraf Çerezler / Üçüncü Taraf Çerezler

Üçüncü Taraflara Aktarım Yapılıp Yapılmaması
      Zorunlu Çerezler:
      İşlevsel Çerezler:
      Performans Çerezleri:
      Reklam/Pazarlama Çerezleri:

 

 1. Çerez Kullanımının Hukuki Sebepleri ve Çerezlerin Kullanım Amaçları

İşbu Çerez Bilgilendirme Metninin 3. maddesinde yer alan tabloda her bir çerezin adına ve kullanım amaçlarına yer vermiştir. ÜNİKA tarafından söz konusu tabloda yer alan amaçlara dayanarak çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen;

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; İnternet Sitesinin çalışması için zorunlu tanımlama çerezleri ile temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; İnternet Sitesinde kullanılan tüm çerez türleri vasıtasıyla işlenen kişisel verilerin, hukuki bir ihtilaf olması ya da yetkili kurumlar tarafından bilgi talebinde bulunması halinde hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; İnternet Sitesinin performansının ve işlevselliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, platformun kullanım kolaylığının sağlanması amacıyla,
 • Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak; Reklam/Pazarlama Çerezleri kullanılarak hizmetlerimizin sunulması, İnternet Sitesinin size göre iyileştirilmesi ve/veya tercihlerinizin belirlenmesi, memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, yurt içinde ve yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması amacıyla işlenmektedir.

 

 1. Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde

Çerezler genellikle tarayıcılar tarafından otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet Sitelerimizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve İnternet Sitemize erişim sağlamanızı ya da İnternet Sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir. Özellikle, zorunlu çerezler, İnternet Sitesinin temel işlevlerini yerine getirebilmesi ve düzgün çalışmasını sağlamaktadır.

Çerez tercihlerinizi yönetmek için çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre “açık” veya “kapalı” konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Çerez tercihlerinize Çerez Ayarları üzerinden erişebilirsiniz.

Ayrıca, aşağıdaki yöntemleri kullanarak da çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz;

 • Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
 • Google Chrome: Tarayıcınızın adres çubuğu alanında yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
 • Mozilla Firefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
 • Opera: Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
 • Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile www.youronlinechoices.eu adreslerini tıklayabilirsiniz. Site içerikleri İngilizcedir.

 

 1. Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

İnternet Sitesi tarafından oluşturulan çerezler İnternet Sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı (https://unika.com.tr/?lang=tr) altında sunulan İnternet Sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metninde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz ÜNİKA tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

 

 1. Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kapsamında, ÜNİKA’ya başvurarak kişisel verilerinizin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

hak ve taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki usule uygun şekilde bize iletebilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgiye ve İnternet Sitesinde bulunan veri sahibi başvuru formundan erişebilirsiniz.

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer alıyorsanız, güncellemelerimiz size e-posta yolu ile bildirilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer almıyor iseniz güncellemeler için sitemizi sık sık ziyaret etmenizi rica ederiz.

 

ÜNİKA ÜNİVERSAL KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ